Kuriame Lietuvos ateitį
Stacks Image 6130
2015-03-20
“UAB „TELEMED“ TARPTAUTINIO KONKURENCINGUMO STIPRINIMAS DIDINANT PRODUKCIJOS ŽINOMUMĄ“

Apie įmonę. UAB “TELEMED“, veiklą pradėjusi 1992 m. šiuo metu yra gerai žinoma ultragarso sistemų gamintoja, savo produkciją parduodanti tiek vietinėje, tiek ir tarptautinėse rinkose. Sėkmingai dirbanti įmonė vykdo produkcijos kūrimo bei gamybos veiklas, taip pat nuolatos investuoja į tyrimus ir įmonės plėtrą. Aukšta produkcijos kokybė bei kompetentingi specialistai užtikrina tvirtas įmonės pozicijas Lietuvos rinkoje. Produkcijos gamybai naudojamos pažangiausios ir inovatyviausios technologijos ir komponentai. Įmonė vykdo aktyvią plėtrą į užsienio rinkas. Šiuos veiksmus atspindi faktas, kad įmonės gaminama įranga yra parduodama daugiau nei 70-yje pasaulio šalių , o UAB „TELEMED“ atstovų galima rasti daugiau nei 30-yje šalių.

Apie projektą. 2013 m. gruodžio 11 d. buvo pasirašyta projekto Nr. S-VP2-2.1-ŪM-04-K-04-131 „UAB „Telemed“ tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinant produkcijos žinomumą užsienio rinkose“ (Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-04-131) finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas vykdomas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas. UAB “ TELEMED“ potencialas nėra pilnai išnaudojamas, kadangi turima stipri tiek žmogiškoji, tiek ir technologinė bazė yra pajėgi aptarnauti ženkliai didesnį klientų skaičių. Atsižvelgiant į tai, įmonės plėtros ir investicijų kryptis yra eksporto didinimas. Dėl šios priežasties įmonė siekia plėsti užsienio šalyse užimamą rinkos dalį, eksporto apimtis ir ieškoti potencialių klientų bei partnerių tarptautinėse rinkose. Remiantis įmonės vizija buvo inicijuotas šis projektas, kurio tikslas - skatinti UAB "TELEMED" produkcijos eksportą dalyvaujant tarptautinėse parodose. Projektui buvo keliami šie uždaviniai: 1) Sudalyvauti tarptautinėse specializuotose medicinos parodose, siekiant didinti siūlomos produkcijos žinomumą užsienio rinkose bei ieškoti naujų verslo partnerių; 2) Parengti rinkodaros priemones, prisidedančias prie įmonės žinomumo didinimo bei gerinančias jos įvaizdį užsienio vartotojų tarpe.

Projekto rezultatas. Projekto metu buvo sudalyvauta 7-iose parodose, kurios vyko JAV, Vokietijoje bei Austrijoje. Dėka projekto buvo sustiprintas UAB „TELEMED“ konkurencingumas, padidintas produkcijos žinomumas, išplėsta esamose eksporto rinkose užimama rinkos dalis. Užmegzti nauji kontaktai su potencialiais partneriais ir klientais sudarys fundamentalias sąlygas įmonės eksporto augimui ir bendradarbiavimui palaikyti. Tokiu būdu bus diversifikuotas įmonės eksportas, bus išplėsta jo geografija bei padidės sukuriama pridėtinė vertė.

Projekto suma – 72.228,33 €.
Europos Sąjungos finansuojama suma – 43.336,99 €.

Daugiau informacijos:
Generalinis direktorius
Dmitry Novikov
Tel. Nr. +370 (5) 2106272
El. paštas: d.novikov@telemed.lt